Informacije o projektu

Naziv projekta:

SwitchFi – bežična sklopka za rasvjetu


Kratki opis projekta:

Svrha projekta je prilagodba SwitchFi sustava zahtjevima tržišta te komercijalizacija rezultata istraživanja i daljnji razvoj inovativnih proizvoda kroz:

 • proširenje proizvodnih i ljudskih kapaciteta novoosnovanog poduzeća,
 • stvaranje realnih proizvodnih uvjeta za komercijalizaciju rezultata istraživanja i razvoja,
 • optimizaciju troškova izrade inovativnih proizvoda te
 • povećanje prihoda od inovativnih proizvoda i izvoza znanjem intenzivnih proizvoda.

Unutar 12 mjeseci provedbe Projekta planirana je provedba 7 osnovnih elemenata projekta:

 • Prilagodba i dovršetak inovacije zahtjevima tržišta, uključujići testiranje i ugradnju testnih rezultata u završni proizvod te optimizaciju
 • Dizajn proizvoda
 • Priprema proizvodnje i ulaganje u probnu proizvodnju, nulta serija
 • Priprema za sljedeći ciklus investiranja i privlačenje dodatnih sredstava financiranja
 • Operativne marketinške aktivnosti izravno vezane uz komercijalizaciju rezultata istraživanja i lansiranje proizvoda na tržište
 • Promidžba i vidljivost
 • PM Upravljanje projektom i administracijaCiljevi i očekivani rezultati projekta:

Prilagodba SwitchFi sustava zahtjevima tržišta te komercijalizacija rezultata istraživanja i daljnji razvoj inovativnih proizvoda:

 • Prilagođen, dizajniran i završen SwitchFi proizvod u skladu sa zahtjevima tržišta
 • Pripremljena nulta serija SwitchFi proizvoda
 • Pripremljen sljedeći ciklus investiranja u materijalnu imovinu za daljnju optimizaciju proizvodnje, razvijen 1 novi proizvod i privučena dodatna sredstva financiranja kroz izlaganje na konferencijama
 • Provedene operativne marketinške aktivnosti izravno vezane uz komercijalizaciju rezultata istraživanja i lansiranje proizvoda na tržište
 • Ostvareni učinci i rezultati do kraja projektaUkupna vrijednost projekta: 1.105.323,75 kn

EU sufinanciranje projekta: 883.153,68 k

Razdoblje provedbe projekta: 05/2017. – 05/2018.Kontakt osoba za više informacija:

Edi Budimilić, E – mail: edi@exevio.comSadržaj publikacije isključiva je odgovornost društva Exevio d.o.o.